wat voegt geo toe

Ga op zoek naar de meerwaarde van geo-informatie

Bied uw afnemers nieuwe opties aan waarbij ze hun omgevingsgegevens kunnen raadplegen.
In een hackathon, een bijeenkomst van software-ontwikkelaars, business-strategen en sales-verantwoordelijken, gaan we samen aan het thema ‘de toegevoegde waarde van geo’ werken.
We zoeken uit hoe we uw eindgebruikers kunnen ondersteunen door geo-functionaliteit
in het aangeboden proces in te brengen.

Welke informatie

Aan welke informatie hebben uw eindgebruikers behoefte?

Welke ruimtelijke informatie zou hun inzicht geven in de situaties waarmee zij moeten werken.

Op welke informatie moeten zij beslissingen nemen?

Hackaton

In een hackaton gaan we gezamenlijk aan de slag met een thema. Waar ligt uw informatie behoefte rondom geo? Er is veel informatie als openbare data voor handen. Deze data die in de vorm van services beschikbaar zijn, kan worden gecombineerd met eigen data van organisaties. Bedenk samen met ons een creatieve oplossing. Ontdek de meerwaarde van geo-informatie en verbeter daarmee uw eigen dienstverlening.

geo-informatie

de mogelijkheden

Wat kun je met geo-functionaliteit bereiken

Er is de de laatste jaren enorm hard gewerkt aan het ter beschikking stellen van open data. In dit geval: open geodata.
Deze open geodata zijn vrij en eenvoudig te gebruiken. Door met de functies van de kaartviewer deze data te ontsluiten,
krijgt u exact de informatie die u nodig heeft; niet teveel en niet te weinig.

Het nut van geo

"Ik heb kennis van geo-informatie en weet wat ik er mee wil. Kan dat met jullie API's?"
We onderzoeken dat graag met u in een geo-hackaton.

Meer doen met de kaart

"Ik gebruik eenvoudige kaartjes in mijn applicatie maar mijn klanten willen meer, wat is er mogelijk?"
We zoeken dat graag met u uit in een explorerende en inspirerende sessie.

de toegevoegde waarde

"Ik vraag me af of het gebruik van geo-informatie iets toevoegt aan mijn software."
We willen het graag vrijblijvend met u uitzoeken.

Kaart met open geodata

 

t: 0317 421711

WebGIS as an API