quickscan duurzaamheid

Quickscan Duurzame gebiedsontwikkeling

duurzame gebiedsontwikkeling

Elk project start met een Quickscan Duurzaamheid

Rotterdam bouwt in de komende jaren vele duizenden woningen. Wanneer je bij gebiedsontwikkeling duurzaamheidsdoelstellingen nastreeft, wil je graag de haalbaarheid van je ambities al vooraf kunnen inschatten. 

Om richting te geven aan de doelstellingen, heeft de gemeente een Duurzaamheidskompas opgesteld. En vanuit dat kompas is de Quickscan Duurzaamheid ontwikkeld.

Informatie op de kaart

Rotterdam heeft een groot aantal thematische kaarten beschikbaar over onderwerpen binnen de vier hoofdthema’s in het Rotterdams Duurzaamheidskompas:

  1. Energietransitie;
  2. Circulaire economie;
  3. Klimaatbestendige stad;
  4. Gezonde leefomgeving.

Doel van de quickscan

In het Rotterdams Duurzaamheidskompas is een overzicht gemaakt van alle doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Om deze doelstellingen te vertalen voor gebiedsontwikkeling of een nieuwbouwproject is de quickscan duurzaamheid als hulpmiddel ontwikkeld.

De quickscan richt zich op de initiatieffase van projecten. Hierin worden de uitgangspunten voor een project gekozen.

Gebruik quickscan

Wanneer een gebiedsontwikkelaar wil weten welke duurzaamheidsdoelen men kan realiseren, tekent deze de omtrek van het gebied in de kaart in. Door aan te geven wat de plannen zijn voor dit gebied, zal de quickscan duurzaamheid een systematische analyse maken van de bestaande beleidsambities.

Op basis van locatie en de ingevulde gegevens zal voor elk van de 40 deelthema’s een prioritering plaatsvinden op een aantal wegingsfactoren. Bijvoorbeeld op kwaliteit en toepasbaarheid van het beleid per deelthema.

De toepassing van de kaartfunctie

Met behulp van de geofuncties van whitemap worden de duurzame beleidsdoelen binnen de het ingetekende gebied in de gemeente Rotterdam bevraagd. Bij het langslopen van de 40 deelthema’s gaat de applicatie na of deze van toepassing zijn op de in het vragenformulier ingevulde gegevens. 

De software voert een automatische analyse uit op de relevante deelthema’s waarbij de wegingsfactoren richting geven aan de toepasbaarheid van duurzaamheidsdoelstelling. 

Geoportaal, kaarten en geofuncties

Voor de Quicscan Duurzaamheid zijn verschillende mogelijkheden van whitemap benut. In het geoportaal staan de kaarten met betrekking tot Energietransitie, Circulaire economie, Klimaatbestendige stad en Gezonde leefomgeving. 

In de quickscan wordt via API de geofunctie ingezet om een analyse te maken op basis van het ingetekende gebied.

De rapportagemodule genereert vervolgens een rapport waarin het kaartbeeld is opgenomen en de resultaten zijn beschreven. Dit rapport gaat per e-mail naar de aanvrager.

NieuwlandGeo heeft deze quickscan in nauwe samenwerking met de Gemeente Rotterdam ontwikkeld. De kaartfunctionaliteit wordt geleverd door whitemap, embedded in de website duurzaam.bouwenaanrotterdam.nl

Bekijk ook andere usecases.

t: 0317 421711

WebGIS as an API