Het benutten van geo-informatie

meerwaarde geo-informatie

Op zoek naar (nieuwe) toepassingsmogelijkheden

U beschikt over geo-informatie maar zoekt naar mogelijkheden om deze bruikbaar in te zetten.
Het combineren van informatie levert zeer gerichte resultaten op.

Onze geo-hackaton staat dan ook in het teken van het zoeken naar de functionele en technische mogelijkheden om geo-informatie in te brengen binnen uw werkprocessen.

Hoe kan het toepassen van geo-informatie met behulp van API’s bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van uw werkprocessen / diensten / software.

Vraag hier uw hackaton of meer informatie aan.

Wij willen graag uitzoeken hoe we geo beter kunnen inzetten.t: 0317 421711

WebGIS as an API