Doe de geo-hackathon

meerwaarde geo-informatie

Ga op zoek naar de meerwaarde van geo-informatie

 

Bied uw gebruikers nieuwe opties aan waarbij ze hun omgevingsgegevens kunnen raadplegen.

In een hackathon, een bijeenkomst van software-ontwikkelaars, business-strategen en sales-verantwoordelijken, gaan we de meerwaarde van geo-informatie onderzoeken; samen werken aan het thema ‘de toegevoegde waarde geo’ .

We zoeken uit hoe we uw eindgebruikers kunnen ondersteunen door geo-functionaliteit in het aangeboden proces in te brengen.
Hoe kan het toepassen van geo-informatie met behulp van API’s bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van uw werkprocessen / diensten / software.

Welke informatie

Aan welke informatie hebben uw eindgebruikers behoefte?

Welke ruimtelijke informatie zou hun inzicht geven in de situaties waarmee zij moeten werken.

Op basis van welke informatie moeten zij beslissingen nemen?

meerwaarde geo-informatie

Hackaton

In een hackaton gaan we gezamenlijk gericht aan de slag met een thema. Waar ligt uw informatie behoefte rondom geo?

Er is veel informatie als openbare data voor handen. Deze data die in de vorm van services beschikbaar zijn, kan worden gecombineerd met eigen data van organisaties. Bedenk samen met ons een creatieve oplossing. Ontdek de meerwaarde van geo-informatie en verbeter daarmee uw eigen dienstverlening.

bestemmingsplannen
geluidscontouren
cultureel erfgoed
punten & vlakken
asbestkaart
veiligheidscontouren
parkeerlocaties
Previous
Next

Wat kun je met geo-functionaliteit bereiken

Er is de de laatste jaren enorm hard gewerkt aan het ter beschikking stellen van open data. In dit geval: open geodata.
Deze open geodata zijn vrij en eenvoudig te gebruiken. Deze data die in de vorm van services beschikbaar zijn,
kan worden gecombineerd met eigen data van organisaties.

Door met de selectiefuncties van de kaartviewer deze data te ontsluiten,
krijgt u exact de informatie die u nodig heeft; niet teveel en niet te weinig.

Maak een afspraak voor een geo-inspiratiesessie. Vraag hier uw hackaton of meer informatie aan.
t: 0317 421711

WebGIS as an API